O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

Sve usluge, oprema i delovi se naplaćuju po jedinstvenom cenovniku.

IZLOŽENI CENOVNIK SE PRIMENJUJE OD 01.12.2014.

Na istaknute cene odobravamo stimulativni  RABAT, u zavisnosti od kupljene količine robe.Navedenu opremu ugradjujemo po povlascenim uslovima za kupca.

KOTLOVI    
     ☺ Gasni kotlovi
     ☺ Elektro kotlovi
     ☺ Kotlovi na čvrsto gorivo

 KLIME

CEVI

RADIJATORI

FITING

CIRKULACIONE PUMPE, EKSPANZIONE
     POSUDE, MERNA OPREMA I VENTILI

RAD I POTROŠNI
     MATERIJAL

 

 

Naziv

Cena MP    

GASNI KOTLOVI I PRATEĆA OPREMA

 

                                          GASNI    KOTLOVI   IMMERGAS

Gasni kombi kotao Eolo Star 24 kw 3E

57.225,00

Gasni kombi kotao Eolo Mini 28 kw 3E

87.121,00

Gasni kombi kotao Eolo Maior 32kW 4E

102.307,00

Vertikalna dim.cev Immergas 60/100 3E

16.836,00

Spojnice za vertikalnu dim.cev Immergas

2.405,00

Horizontalna dimovodna cev 60/100

3.833,00

Cevni nastavak  L= 0.5 m 60/100

2.635,00

Cevni nastavak  L= 1  m 60/100

3.774,00

Cevni nastavak  L= 2 m 60/100

9.406,00

Dimovodno koleno 90 60/100

2.958,00

Dizne za propan-butan Eolo Star 24 kw 3E

759,00

 

 

GASNI  KOTLOVI  VAILLANT

Gasni kotao VAILLANT 18 FK-3    VUW 182-3

90.221,00

Gasni kotao VAILLANT 24 FK-3    VUW 242-3

92.920,00

Gasni kotao VAILLANT 28 FK-3    VUW 282-3

100.631,00

Gasni kotao VAILLANT 24 FK-5    VUW 242-5

125.178,00

Gasni kotao VAILLANT 28 FK-5    VUW 282-5

133.918,00

Gasni kotao VAILLANT 32 FK-5    VUW 322-5

150.368,00

Gasni kotao VAILLANT 18 DK-3    VUW 180-3

80.938,00

Gasni kotao VAILLANT 24 DK-3    VUW 240-3

81.986,00

Gasni kotao VAILLANT 28 DK-3    VUW 280-3

88.010,00

Gasni kotao VAILLANT 24 F-5        VU 242-5

115.668,00

Gasni kotao VAILLANT 28 F-5        VU 282-5

119.395,00

Gasni kotao VAILLANT 36 F-5        VU 362-5

145.485,00

Priključni set za gasne kotlove Tec Pro (Konzola Vaillant-3)

7.405,00

 

Hоrizontalna dimna cev VAILLANT 60/100

8.482,00

 

                                                          KONDENZACIONI   GASNI  KOTLOVI  VAILLANT

Gasni kotao aqua Block    VUI 242-7

174.358,00

Gasni kotao aqua Block    VUI 282-7

177.005,00

Gasni kotao aqua Block    VUI 362-7

214.575,00

Gasni kotao aqua Block    VUI 280-7

170.701,00

 

Kon.kotao Eco tec Pro VUW INT 226/3-3   

158.102,00

 

 

 

                                                AUTOMATIKA  I  PRIBOR  ZA  KOTLOVE  VAILLANT

Vertikalna dimna cev VAILLANT 60/100

11.001,00

Vertikalna odvod kond. VAILLANT 60/100

10.098,00

Cevni nastavak  VAILLANT 60/100 L=0.5m

3.237,00

Cevni nastavak  VAILLANT 60/100 L=1m

4.504,00

Cevni nastavak  VAILLANT 60/100 L=2 m

8.213,00

Koleno 45º  (par) VAILLANT 60/100

7.540,00

Koleno 90º   VAILLANT 60/100

2.956,00

Obujmica za kosi krov VAILLANT 60/100

5.349,00

Obujmica za ravan krov VAILLANT 60/100

4.927,00

Automatika Vaillant Color matic 430

21.591,00

Automatika Vaillant Color matic 450

17.350,00

Automatika Vaillant Color matic 470

  20.820,00

Dig. Thermostat VRT 50 230/24V Vallant

 7.674,00

Termostat Vaillant VRT 30

 2.956,00

Termostat Vaillant VRT 40

4.645,00

Termostat Vaillant Color Matik 230

10.637,00

Termostat Vaillant Color Matik 240

11.040,00

Dizne za propan-butan VU/VUW 20/24/28

7.460,00

 

 

 

 

 

 

 

                                                GAS  ALARM

 

 

 

Gаs alarm GABEL

3.250,00

Gаs alarm AURORA

 

UPS pretvarač MIK 200

7.500,00

 

 

                                    GASNE   PEĆI

 

 

 

Gasna peć Lampart Vision 30P 3.5 kw

37.984,00

Gasna peć Lampart Vision 50P    6 kw

41.247,00

Gasna peć Lampart Elegant 30P 3.5 kw

37.984,00

Gasna peć Lampart Elegant 50P  6 kw

41.247,00

Gasna peć Lampart Classik 50K    6 kw

34.573,00

Gasna peć Lampart Vision 30K 3.5 kw

35.165,00

 

Gasna peć Lampart Vision 50K    6 kw

38.874,00

Gasna peć Lampart Elegant 50K  6 kw

38.874,00

 

 

                                   GASNI   BOJLERI

 

Gаsni bojler HК 8 C125B

Gasni bojler DUNА 60

29.300,00

Gasni bojler DUNА 90

31.450,00

 

 

                                               GASNI    VENTILI

 

Gasni ventil FF 3/8”

436,00

Gasni ventil FF 1/2”

476,00

Gasni ventil FF 3/4”

653,00

Gasni ventil FF 1”

956,00

Gasni ventil FF 5/4”

1.656,00

Gasni ventil FF 6/4”

2.419,00

Gasni ventil FF 2”

3.694,00

Gasni ventil MF 1/2”

440,00

Gasni ventil MF 3/4”

739,00

Gasni ventil MF 1”

922,00

Gasni ventil MF 5/4”

1.602,00

 

 

 

 

 

                                                            FLEKSIBILNE   VEZE  ZA  GAS  EMIFLEX

 

Flex veza 1/2“ 500/1000 MF

1.521,00

Flex veza 1/2“ 750/1500 MF

1.774,00

Flex veza 1/2“ 1000/2000 MF

1.890,00

Flex veza 1/2“ 750/1500 FF

1.616,00

Flex veza 1/2“ 1000/2000 FF

1.890,00

Flex veza 3/4“ 290/520 MF

1.425,00

Flex veza 3/4“ 500/1000 MF

1.999,00

Flex veza 3/4“ 290/520 FF

1.425,00

 

 

 

                                  ELEKTRO  KOTLOVI

 

 

 

 

                                                        ELEKTRO  KOTLOVI  VAILLANT

Električna grejalica Vaillant VER 75

12.031,00

Električna grejalica Vaillant VER 100

13.050,00

Električna grejalica Vaillant VER 150

16.015,00

Električna grejalica Vaillant VER 200

18.432,00

Električna grejalica Vaillant VER 240

20.64500

Električni kalorifer Vaillant VES 10

9.362,00

 

Električni kotao Vaillant Elo block VE  6

62.153,00

Električni kotao Vaillant Elo block VE  9

63.323,00

 

Električni kotao Vaillant Elo block VE12

64.493,00

Električni kotao Vaillant Elo block VE14

69.825,00

Električni kotao Vaillant Elo block VE18

71.645,00

Električni kotao Vaillant Elo block VE21

75.806,00

Električni kotao Vaillant Elo block VE24

78.103,00

Električni kotao Vaillant Elo block VE28

79.187,00

                                                                         ELEKTRO  KOTLOVI  EKOPAN DM

Električni kotao VEK 9 Value

21.476,00

Električni kotao VEK 12 Value

21.659,00

Električni kotao VEK 18 Pro

27.107,00

Električni kotao VEK 24 Pro

28.859,00

Električni kotao VEK 30 Pro

40.421,00

Električni kotao VEK 36 Pro

43.214,00

Električni kotao VEK 48 Pro

51.973,00

 

 

 

                                                                  ELEKTRO  KOTLOVI  TERMOMONT

Elektro kotao   6 kw ETK

23.896,00

Elektro kotao   9 kw ETK

25.188,00

Elektro kotao  12 kw ETK

27.800,00

Elektro kotao  18 kw ETK

28.673,00

Elektro kotao  24 kw ETK

32.743,00

Elektro kotao  30 kw ETK

34.163,00

Elektro kotao  36 kw ETK

48.804,00

Elektro kotao  42 kw ETK

56.126,00

Elektro kotao  6 kw ETK SET

44.480,00

Elektro kotao  9 kw ETK SET

48.289,00

Elektro kotao  12 kw ETK SET

49.527,00

Elektro kotao  18 kw ETK SET

53.982,00

Elektro kotao  24 kw ETK SET

56.901,00

                                                                       ELEKTRO  KOTLOVI   MIKOTERM

Elektro kotao   4.5 kw

23.629,00

Elektro kotao   6 kw

23.629,00

Elektro kotao   9 kw

26.255,00

Elektro kotao   12 kw

26.255,00

Elektro kotao   18 kw

28.880,00

Elektro kotao   24 kw

30.193,00

Elektro kotao   30 kw

43.416,00

Elektro kotao   36 kw

47.247,00

Elektro kotao   42 kw

56.925,00

Elektro kotao   45 kw

63.250,00

Elektro kotao  blok 4.5 kw

44.458,00

Elektro kotao  blok 6 kw

44.458,00

Elektro kotao  blok 9 kw

47.073,00

Elektro kotao  blok 12 kw

48.381,00

Elektro kotao  blok 18 kw

54.919,00

Elektro kotao  blok 24 kw

59.586,00

 

Elektricni grejac Mikoterm 6kW

2.287,00

 

                                       KOTLOVI  NA ČVRSTO  GORIVO

 

 

                                                         KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  TEHNOMONT

 

Kotao na čvrsto gorivo 25 KW

85.995,00

Kotao na čvrsto gorivo 32 KW

96.525,00

Kotao na čvrsto gorivo 40 KW

101.205,00

Kotao na čvrsto gorivo 50 KW

131.625,00

 

                                                      KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  MEGAL

Kotao na čvrsto gorivo 18

82.800,00

Kotao na čvrsto gorivo 25

90.000,00

Kotao na čvrsto gorivo 32

102.000,00

Kotao na čvrsto gorivo 40

111.600,00

 Zadržavamo pravo promene cene

 

                                                     KOTLOVI NA  ČVRSTO  GORIVO  TERMOMONT

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 26 KW

87.828,00

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 34 KW

98.455,00

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 42 KW

110.475,00

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 52 KW

136.564,00

 

 

 

Kotao na pelet TKU3 20

207.468,00

Kotao na pelet TKU3 25

213.030,00

Kotao na pelet TKU3 35

218.036,00

Kotao na pelet TKU3 40

220.876,00

Kotao na pelet TKU3 50

227.486,00

 

                                                                                    REGULATORI PROMAJE

 

Regulator promaje 3/4” THERMOMAT

2.498,00

Regulator promaje 3/4” ICMA

2.125,00

Regulator promaje 3/4” HONEYWELL

2.264,00

 

                                                          KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  SOLIDA

 

Kotao na cvr.gorivo Solida EV3 23kW

81.520,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV4 34kW

96.865,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV5 45kW

112.111,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV6 56kW

126.111,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV7 67kW

141.169,00

 

                                                     KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  RADIJATOR

 

Kotao RADIJATOR 25

                         99.720,00

Kotao RADIJATOR 33

113.136,00

Kotao RADIJATOR 40

126.840,00

Kotao RADIJATOR 50

 

 

 

                                                     KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  KARPAT

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 3    19 KW

64.933,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 4    28 KW

74.967,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 5    38 KW

84.805,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 6    48 KW

94.448,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 7    59 KW

104.092,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 8    70 KW

115.008,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 9    79 KW

137.783,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 10  88 KW

156.697,00

 

 

 

 

                             KOTAO CELICNI NA CVRSTA GORIVA  NOVA

 

Kotao na cvrsta goriva Nova 20 kw

70.773,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 30 kw

77.651,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 40 kw

87.835,00

 

Kotao na cvrsta goriva Nova 50 kw

98.314,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 60 kw

117.210,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 70 kw

159.911,00

 

                          KAMINI

 

Kamin kotao TKK ETAŽ

102.960,00

Kamin kotao TKK-E ETAŽ

126.360,00

 

Kamin kotao TKK-S (sa staklom) ETAŽ

 

 

 

 

                                                DIMOVODNE  CEVI

 

 

Dimno koleno bez otvora 160

                       1.021,00

Dimno koleno bez otvora 180

                       1.061,00

 

Dimno koleno bez otvora 200 

                       1.100,00

Dimno koleno bez otvora 220-250

                       1.798,00

Dimno koleno sa otvorom 150

                       1.525,00

Dimno koleno sa otvorom 160

                       1.562,00

Dimno koleno sa otvorom 180

                       1.603,00

Dimno koleno sa otvorom 200

                       1.646,00

Dimna cev 135/250

                          498,00

Dimna cev 180/250

                         490,00

Dimna cev 135/500

                         686,00

Dimna cev 180/500

                          878,00

Dimna cev 180/1000

                       1.503,00

Dimna cev 250/1000

                       3.595,00

Štucna 135-200

                          884,00

 

 

 

                                                                           KLIMA UREĐAJI

 

 

                                                                                    KLIME  VAILLANT

 

Mono split VAI 2-025 WO WI

40.163.00

Mono split VAI 2-035 WO WI

45.536.00

Mono split VAI 2-050 WO WI

61.605.00

 

 

                                                                                 KLIME  NORDSTAR

 

Klima NORDSTAR 9   

                        30.641,00

Klima NORDSTAR 12

33.288,00

Klima NORDSTAR 18

48.082,00

Klima NORDSTAR 22

58.101,00

  Nosači za klimu –par- 9 - 12

                                        500,00 

  Nosači za klimu –par- 18 - 24

                                        893,00 

  Kondenz crevo KD MQ – 16mm/m

                                          58,00 

 

,00

CIRKULACIONE PUMPE

                                                                            CIRKULACIONE  PUMPE  WILO

Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/6

9.249,00

Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/6

9.447,00

Cirkulaciona pumpa Star RS   25/6

10.000,00

Cirkulaciona pumpa Star RS   30/6

10.156,00

Cirkulaciona pumpa Top S      25/5 DM

23.665,00

Cirkulaciona pumpa Top S      25/7 DM

24.257,00

Cirkulaciona pumpa Top S      30/7 DM

35.622,00

Cirkulaciona pumpa Top S      40/7 DM

51.489,00

Cirkulaciona pumpa Top S      50/7 DM

64.898,00

                                                                           CIRKULACIONE  PUMPE  GRUNDFOS

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 25-40

8.524,00

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 25-60

  10.243,00

 

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 32-40

9.717,00

 

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 32-60

11.694,00

                                                                                    CIRKULACIONE  PUMPE   IMP

Cirkulaciona pumpa IMP GHN 20/60

7.226,00

Cirkulaciona pumpa IMP GHN 25/60

7.203,00

Cirkulaciona pumpa IMP GHN 32/60

7.226,00

Cirkulaciona pumpa IMP Basic 40-70F

46.452,00

Cirkulaciona pumpa IMP Basic 50-70F

59.704,00

Cirkulaciona pumpa IMP Basic 65-70F

    70.289,00

                                                           EKSPANZIONI   SUD

Ekspanzioni sud Elbi ER 5 L

1.895,00

Ekspanzioni sud Elbi ER 8  L         

1.790,00

Ekspanzioni sud Elbi ER 12 L

2.064,00

Ekspanzioni sud Elbi ER 18 L

2.204,00

Ekspanzioni sud  Elbi ER 24 L

2.369,00

Ekspanzioni sud  Elbi ERE – ERC 35 L

3.747,00

Ekspanzioni sud  (nogice) Elbi ERE – ERC 35 L

4.966,00

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 50 L

4.625,00

 

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 80 L

7.6,00

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 100 L

10.199,00

 

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 150 L

12.544,00

Ekspanzioni sud Dukla 35 L

3.286,00

 

Ekspanzioni sud Dukla 50 L

3.978,00

Ekspanzioni sud Dukla 80 L

6.036,00

Ekspanzioni sud Dukla 140 L

10.641,00

Ekspanzioni sud Dukla 200 L

14.323,00

 

 

                                                                              PANELNI   RADIJATORI

 

PANELNI  RADIJATORI  STARPAN         

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x400

2.724,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x600

3.394,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x800

4.060,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1000

4.834,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1200

5.955,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1400

6.679,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1600

7.404,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1800

8.128,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x2000

9.116,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x2400

10.875,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x2600

12.635,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x1200

6.375,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x1400

7.148,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x1600

8.342,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x2000

9.531,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x400

2.702,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x600

3.813,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x800

4.680,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1000

5.357,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1200

6.349,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1400

7.680,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1600

8.205,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1800

8.970,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2000

10.112,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2200

10.990,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2600

14.139,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2800

16.868,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x3000

17.936,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x400

2.825,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x500

3.715,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x600

4.104,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x700

4.828,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x800

5.038,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x900

5.757,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1000

5.701,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1100

6.619,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1200

6.888,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1300

7.623,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1400

7.894,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1500

8.973,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1600

9.087,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1800

9.889,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1900

10.902,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x2000

10.946,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x2400

13.296,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x2600

15.299,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x3000

19.725,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x400

4.853,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x600

 6.136,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x800

7.670,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1000

9.026,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1200

10.377,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1400

11.945,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1600

13.378,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1800

15.274,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x2000

16.734,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x2200

19.666,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x3000

30.089,00

 

 

                                                           SUŠAČI  PEŠKIRA  STARPAN

Elipsasti sušač peškira Starpan  500x800

3.583,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  500x1000

4.435,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  500x1200

5.122,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  500x1600

6.116,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  600x1000

4.587,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  600x1200

5.291,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  600x1600

6.454,00

Elisasti sušač peškira Starpan Comfort  500x800

3.324,00

 

Elisasti sušač peškira Starpan Comfort  600x1000

4.018,00

Cevasti sušač peškira Starpan Comfort  500x1000

3.882,00

Cevasti sušač peškira Starpan Comfort  600x1200

4.598,00

Cevasti sušač peškira Starpan Comfort  800x1000

4.252,00

 

                                                          SUŠAČI  PEŠKIRA  NEŠA  KOMERC

 

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x750

3.707,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x1120

4.970,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x1490

5.539,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x1860

6.368,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x750

3.940,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x1120

4.946,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x1490

5.670,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x1860

6.455,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x750

4.031,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x1120

5.042,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x1490

5.774,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x1860

6.786,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x750

4.268,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x1120

5.312,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x1490

6.228,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x1860

7.615,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  400x950

3.646,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  500x950

4.117,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  600x950

4.275,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  700x950

4.651,00

Nosač za  NK sušač  set

571,00

                                                          SUŠAČI  PEŠKIRA  IRSAP

Sušač peškira Venus beli 497x1118

7.448,00

Sušač peškira Venus beli 595x1118

7.819,00

Hromirani sušač peškira Venus 497x1118

16.256,00

Hromirani sušač peškira Venus 595x1118

16.458,00

Nosač za hromirani sušač peškira Venus

2. 112,00

Hromirani sušač peškira Flauto 456x1218

38.205,00

Hromirani sušač peškira Flauto 606x1218

39.518,00

Sušač peškira Ares 500x1118

6.844,00

Sušač peškira Ares 600x1118

7.252,00

                                                           PANELNI RADIJATORI  VOGEL&NOOT          

 

 

Panelni radijator V&N K22 300x400

                 4.687,00

 

Panelni radijator V&N K22 300x600

5.623,00

Panelni radijator V&N K22 300x800

6.583,00

Panelni radijator V&N K22 300x1000

7.480,00

Panelni radijator V&N K22 300x1200

8.417,00

Panelni radijator V&N K22 300x1400

9.376,00

Panelni radijator V&N K22 300x1600

10.299,00

Panelni radijator V&N K22 300x1800

11.440,00

Panelni radijator V&N K22 300x2000

12.158,00

Panelni radijator V&N K22 300x2800

13.658,00

Panelni radijator V&N K22 500x400

4.921,00

Panelni radijator V&N K22 500x600

6.132,00

Panelni radijator V&N K22 500x800

7.392,00

Panelni radijator V&N K22 500x1000

8.877,00

Panelni radijator V&N K22 500x1200

10.126,00

Panelni radijator V&N K22 500x1400

11.390,00

Panelni radijator V&N K22 500x1600

12.640,00

Panelni radijator V&N K22 500x1800

13.924,00

Panelni radijator V&N K22 500x2000

15.644,00

Panelni radijator V&N K22 600x400

5.321,00

Panelni radijator V&N K22 600x520

6.297,00

Panelni radijator V&N K22 600x600

6.686,00

Panelni radijator V&N K22 600x720

7.559,00

Panelni radijator V&N K22 600x800

8.120,00

Panelni radijator V&N K22 600x920

8.958,00

Panelni radijator V&N K22 600x1000

9.509,00

Panelni radijator V&N K22 600x1120

10.357,00

Panelni radijator V&N K22 600x1200

10.954,00

Panelni radijator V&N K22 600x1400

12.681,00

Panelni radijator V&N K22 600x1600

14.144,00

Panelni radijator V&N K22 600x1800

15.595,00

Panelni radijator V&N K22 600x2000

17.050,00

Panelni radijator V&N K22 600x2200

19.005,00

Panelni radijator V&N K22 600x2400

20.487,00

Panelni radijator V&N K22 900x1000

11.603,00

Panelni radijator V&N K22KV 500x1400

10.651,00

 

Panelni radijator V&N K22KV 600x1000

9.835,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x400

7.487,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x520

8.797,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x600

9.705,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x720

11.002,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x800

11.866,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x920

13.188,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1000

14.062,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1200

16.712,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1320

18.072,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1400

18.969,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1600

21.217,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1800

23.474,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x2000

27.137,00

 

 

                                                                               SUŠAČI  PEŠKIRA  V&N

 

Sušač peškira Della 400x700

5.965,00

 

Sušač peškira Della 400x1100

7.035,00

 

Sušač peškira Della 500x700

6.795,00

 

Sušač peškira Della 600x700

8.308,00

 

Sušač peškira Della 500x1100

8.794,00

 

Sušač peškira Della 600x1100

10.571,00

 

Sušač peškira Della 900x700

9.864,00

 

Sušač peškira Della wave 500x700

8.684,00

 

Sušač peškira Della wave 600x700

10.119,00

 

 

                                                           ALUMINIJUMSKI   RADIJATORI

 

Aluminijumski  radijator Global Vox H=350

    922,00

 

Aluminijumski  radijator Global Vox H=500

941,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=600

979,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=700

1.152,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=800

1.240,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=350

871,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=500

908,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=600

941,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=800

1.171,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1200

2.561,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1400

3.105,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1600

3.391,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1800

3.707,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=2000

4.173,00

 

                                                           SUŠAČI  ALUMINIJUMSKI  GLOBAL

Sušač peškira Global Junior 492x730

11.620,00

Sušač peškira Global Junior 592x730

12.666,00

Set za sušač Junior

580,00

Aluminijumski sušač Global Vetta 450x1200

10.227,00

Aluminijumski sušač Global Vetta 500x1200

9.960,00

Aluminijumski sušač Global Vetta 550x1200

9.960,00

           PRIBOR  I  FITING  ZA  ALUMINIJUMSKE  RADIJATORE

  Nosač za radijator Global 170 mm

68,00

Podni nosač duplih radijatora Global

2.704,00

Odbojnik radijatora

23,00

Konzola za radijator RKP 8

38,00

Konzola za radijator KUD

38,00

Nosač radijatora NGR

28,00

NUT žabica

44,00

PUT odstojnik

68,00

Ugaona konzola za al. radijator

61,00

Spojnica Global 1”

29,00

Leva redukcija Global 1”x3/8”

67,00

Leva redukcija Global 1”x1/2”

67,00

Desna redukcija Global 1”x3/8”

67,00

Desna redukcija Global 1”x1/2”

67,00

Levi čep Global 1”

67,00

Desni čep Global 1”

67,00

Rad. Zaptivak za spojnicu (beli)1 mm

17,00

Radijatorski set ½” Global

403,00

               

 

BAKARNE   CEVI

Cu cev prava L=5m   12x1

336,00

Cu cev prava L=5m   15x1

381,00

Cu cev prava L=5m   18x1

464,00

Cu cev prava L=5m   22x1

566,00

Cu cev prava L=5m   28x1

732,00

Cu cev prava L=5m   35x1

976,00

Cu cev prava L=5m   42x1

1.189,00

Cu cev prava L=5m   28x1,5

1.094,00

Cu cev prava L=5m   35x1,5

1.425,00

Cu cev prava L=5m   42x1,5

1.745,00

Cu cev prava L=5m   54x1,5

2.212,00

Cu cev prava L=5m   15x 0,7

269,00

Cu cev prava L=5m   18x0,7

326,00

Cu cev prava L=5m   22x0,7

403,00

Cu cev prava L=5m   15x0,75

296,00

Cu cev prava L=5m   18x0,75

357,00

Cu cev prava L=5m   22x0,75

440,00

Cu cev prava L=5m   28x0,75

583,00

Cu cev prava L=5m   15x0,8

304,00

Cu cev prava L=5m   18x0,8

368,00

 

Cu cev prava L=5m   22x0,8

454,00

Cu cev prava L=5m   28x0,8

594,00

Cu cev prava L=5m   15x0,9

339,00

Cu cev prava L=5m   18x0,9

411,00

Cu cev prava L=5m   22x0,9

532,00

Cu cev prava L=5m   28x0,9

                          692.00

Cu cev prava L=5m   35x0,9

909,00

                                                                                    CU  CEV  U  KOTURU

Cu cev u koturu   6x0,7 /m

122,00

Cu cev u koturu 12x0,7 /m

246,00

Cu cev u koturu 12x0,7 /kg

1.108,00

Cu cev u koturu 6x0,8 /m

134,00

Cu cev u koturu 8x0,8 /m

181,00

Cu cev u koturu 10x0,8 /m

222,00

Cu cev u koturu 12x0,8 /m

262,00

Cu cev u koturu 15x0,8 /m

311,00

Cu cev u koturu 6x0,9 /m

137,00

Cu cev u koturu 8x0,9 /m

185,00

Cu cev u koturu 10x0,9 /m

236,00

Cu cev u koturu 12x0,9 /m

280,00

Cu cev u koturu 15x0,9 /m

347,00

Cu cev u koturu   6x1  /m

148,00

Cu cev u koturu 10x1  /m

267,00

Cu cev u koturu 12x1  /m

318,00

Cu cev u koturu 15x1  /m

378,00

Cu cev u koturu 18x1  /m

461,00

Cu cev u koturu 22x1  /m

581,00

Cu cev u koturu (4,76mm) 3/16” /kg

1.104,00

Cu cev u koturu (6,35mm) 1/4” /kg

1.072,00

Cu cev u koturu (7,94mm) 5/16” /kg

1.056,00

Cu cev u koturu (9,52mm) 3/8” /kg

1.056,00

Cu cev u koturu (12,7mm) 1/2” /kg

1.047,00

Cu cev u koturu (15,87mm) 5/8” /kg

1.047,00

Cu cev u koturu (19,05mm) 3/4” /kg

1.047,00

Cu cev u koturu (22,23mm) 7/8” /kg

1.047,00

                                                                  CU  CEV  U  KOTURU  PVC

Cu cev u koturu PVC obloga 15x0.8  /m

408,00

Cu cev u koturu PVC obloga 18x0.8  /m

495,00

Cu cev u koturu PVC obloga 15x1  /m

433,00

Cu cev u koturu PVC obloga 18x1  /m

527,00

Cu cev u koturu PVC obloga 22x1  /m

645,00

                                                                  ALUPEX   CEVI

Alupex cev u koturu 16x2  /m

64,00

Alupex cev u koturu 18x2  /m

80,00

Alupex cev u koturu 20x2  /m

101,00

Alupex cev u koturu 26x3  /m

214,00

                                                                  ALUPEX  CEVI   OVENTROP

Alupex cev Oventrop 14x2  /m

139,00

 

Alupex cev Oventrop 16x2  /m

142,00

Alupex cev Oventrop 18x2  /m

199,00

Alupex cev Oventrop 20x2,5  /m

201,00

Alupex cev Oventrop 26x3  /m

360,00

Alupex cev Oventrop 32x3  /m

565,00

PERT-AL-PERT u koturu 16x2  /m

99,00

Pex cev u koturu Oventrop 16x2  /m

89,00

  Pex cev u koturu Oventrop 17x2  /m

97,00

Pex cev u koturu Oventrop 20x2  /m

105,00

Pex cev u koturu Oventrop 26x3  (50m)

228,00

 

 

 

 

                                                                  ALUPEX  CEVI   UNIDELTA

Alupex cev u koturu 16x2  /m

86,00

Alupex cev u koturu 18x2  /m

112,00

Alupex cev u koturu 20x2  /m

124,00

Alupex cev u koturu 26x3  /m

258,00

Alupex cev u koturu 32x3  /m

410,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 16x2  /m

120,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 18x2  /m

156,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 20x2  /m

165,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 26x3  /m

340,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 32x3  /m

546,00

  Pex cev u koturu Pilsa 6 mm 16x2  /m

61,00

  Pex cev u koturu Pilsa 6 mm 18x2  /m

68,00

  Pex cev u koturu Pilsa 6 mm 20x2  /m

80,00

  Pex cev sa O2 barijerom  16x2  /m

76,00

  Pex cev sa O2 barijerom  18x2  /m

87,00

  Pex cev sa O2 barijerom  20x2  /m

103,00

 

 

                                                                  BAKARNI   FITING

 

Cu koleno 15/2  90º

26,00

Cu koleno 18/2  90º

36,00

Cu koleno 22/2  90º

58,00

Cu koleno 28/2  90º

95,00

Cu koleno 35/2  90º

397,00

 

Cu koleno 15/2  45º

30,00

Cu koleno 18/2  45º

67,00

Cu koleno 22/2  45º

70,00

Cu koleno 28/2  45º

127,00

Cu koleno 35/2  45º

449,00

Cu koleno 15/1  90º

33,00

Cu koleno 18/1 90º

63,00

Cu koleno 22/1 90º

97,00

Cu koleno 28/1 90º

149,00

Cu koleno 35/1 90º

508,00

Cu koleno 15/1 45º

24,00

Cu koleno 18/1 45º

76,00

Cu koleno 22/1 45º

68,00

Cu koleno 28/1 45º

135,00

Cu koleno 35/1 45º

503,00

Cu koleno 15/2 90º duže

22,00

Cu koleno 18/2 90º duže

32,00

Cu koleno 22/2 90º duže

49,00

Cu koleno 28/2 90º duže

76,00

Cu koleno 35/2 90º duže

267,00

Cu koleno 15/1 90º duže

57,00

Cu koleno 18/1 90º duže

75,00

Cu koleno 22/1 90º duže

71,00

Cu koleno 28/1 90º duže

160,00

Cu koleno 35/1 90º duže

503,00

Cu T komad 15-15-15

37,00

Cu T komad 18-18-18

75,00

Cu T komad 22-22-22

124,00

Cu T komad 28-28-28

214,00

Cu T komad 35-35-35

569,00

Cu T komad redukcija 15-18-15

204,00

Cu T komad redukcija 18-15-15

104,00

Cu T komad redukcija 18-15-18

78,00

Cu T komad redukcija 18-18-15

121,00

Cu T komad redukcija 18-22-18

285,00

Cu T komad redukcija 22-15-15

184,00

Cu T komad redukcija 22-15-18

203,00

Cu T komad redukcija 22-15-22

101,00

Cu T komad redukcija 22-18-15

413,00

Cu T komad redukcija 22-18-18

226,00

Cu T komad redukcija 22-18-22

143,00

Cu T komad redukcija 22-22-15

285,00

Cu T komad redukcija 22-22-18

336,00

Cu T komad redukcija 22-28-22

552,00

Cu T komad redukcija 28-15-22

510,00

Cu T komad redukcija 28-15-28

200,00

Cu T komad redukcija 28-18-28

367,00

Cu T komad redukcija 28-22-18

690,00

Cu T komad redukcija 28-22-22

429,00

Cu T komad redukcija 28-22-28

230,00

Cu T komad redukcija 28-28-22

567,00

Cu T komad redukcija 28-35-28

1.056,00

Cu T komad redukcija 35-15-35

881,00

Cu T komad redukcija 35-18-35

912,00

Cu T komad redukcija 35-22-35

589,00

Cu T komad redukcija 35-28-35

837,00

Cu redukcija 15-12

31,00

Cu redukcija 18-15

29,00

Cu redukcija 22-15

53,00

Cu redukcija 22-18

55,00

Cu redukcija 28-15

187,00

Cu redukcija 28-18

207,00

Cu redukcija 28-22

85,00

Cu redukcija 35-15

574,00

Cu redukcija 35-18

442,00

Cu redukcija 35-22

423,00

Cu redukcija 35-28

283,00

Cu prelazni luk  15/2

146,00

Cu prelazni luk  18/2

413,00

Cu prelazni luk  22/2

545,00

Cu prelazni luk  15/1

137,00

Cu prelazni luk  18/1

347,90

Cu prelazni luk  22/1

477,00

Cu spojnica FF 15

15,00

Cu spojnica FF 18

20,00

Cu spojnica FF 22

33,00

Cu spojnica FF 28

72,00

Cu spojnica FF 35

172,00

Cu holender 15x1/2”

131,00

Cu holender 18x3/4”

206,00

Cu holender 22x1”

364,00

Cu holender 28x5/4”

546,00

Cu holender 28x6/4”

675,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 15x3/8”

39,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 15x1/2”

40,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 18x1/2”

47,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 18x3/4”

67,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 22x1/2”

73,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 22x3/4”

68,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 22x1”

107,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 28x1”

109,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 28x5/4”

181,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 35x1”

165,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 35x5/4”

169,20

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 15x3/8”

40,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 15x1/2”

48,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 18x1/2”

49,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 18x3/4”

92,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 22x1/2”

76,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 22x3/4”

85,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 22x1”

125,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 28x1”

137,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 28x5/4”

265,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 35x5/4”

248,00

Holender za Cu cev 18x3/4”

740,00

Holender za Cu cev 22x1”

1.147,00

Holender za Cu cev MF 5/4”

245,00

 

      

 

                                                                  MS   FITING

MS redukcija 3/4”-1/2” 

145,00

MS redukcija 1”-3/8” 

217,00

MS redukcija 1”-1/2” 

217,00

MS redukcija 1”-3/4” 

217,00

MS redukcija 3/4” – 1/2”

162,00

MS kapa 1” 

127,00

MS čep 1” 

214,00

MS završni T komad F 3/4” 

635,00

MS završni T komad F 1” 

660,00

MS završni T komad M 3/4” 

608,00

MS završni T komad M 1” 

689,00

MS T komad F 1/2” 

159,00

MS T komad F 3/4” 

230,00

MS T komad F 1” 

395,00

MS koleno FF 1/2” 

156,00

MS koleno FF 3/4” 

199,00

MS koleno FF 1” 

342,00

MS dupli nipli 3/8” 

67,00

MS dupli nipli 1/2” 

61,00

MS dupli nipli 3/4” 

85,00

MS dupli nipli 1” 

147,00

MS muf 1/2” 

102,00

MS muf 3/4” 

135,00

MS muf 1” 

201,00

 

 

                                           KOMPRESIONI   I   PRES   FITING   ZA   PEX  I  ALUPEX  CEVI

Spojnica M 16x1/2” 

138,00

Spojnica M 16x3/4” 

185,00

Spojnica M 18x1/2” 

200,00

Spojnica M 18x3/4” 

231,00

Spojnica M 20x1/2” 

265,00

Spojnica M 20x3/4” 

289,00

Spojnica M 26x3/4” 

418,00

Spojnica M 26x1” 

430,00

Spojnica F 16x1/2” 

148,00

Spojnica F16x3/4” 

183,00

Spojnica F 18x1/2” 

200,00

Spojnica F 18x3/4” 

243,00

Spojnica F 20x1/2” 

247,00

Spojnica F 20x3/4” 

256,00

Spojnica F 26x3/4” 

369,00

Spojnica F 26x1” 

438,00

Dupla spojnica 16x16 

360,00

Dupla spojnica 18x18

334,00

Dupla spojnica 20x20

369,00

Dupla spojnica 26x26 

578,00

Koleno 16x16 

244,00

Koleno 18x18

378,00

Koleno 20x20

417,00

Koleno F 16x1/2”

218,00

Koleno F 16x3/4”

252,00

Koleno F 18x1/2”

279,00

Koleno F 18x3/4”

322,00

Koleno F 20x1/2”

356,00

Koleno F 20x3/4”

380,00

Koleno F 26x1”

618,00

Koleno M 16x1/2”

218,00

Koleno M 16x3/4”

286,00

Koleno M 18x1/2”

279,00

Koleno M 18x3/4”

325,00

Koleno M 20x1/2”

329,00

Koleno M 20x3/4”

357,00

Zidno koleno F 16x1/2”

286,00

Zidno koleno F 18x1/2”

315,00

Zidno koleno F 18x3/4”

340,00

Zidno koleno F 20x1/2”

373,00

Zidno koleno F 20x3/4”

380,00

Krstač račva 16

561,00

Krstač račva 18

791,00

Krstač račva 20

814,00

T-komad F 16x1/2”

347,00

T-komad F 18x1/2”

439,00

T-komad F 26x1”

715,00

T-komad M 20x1/2”

497,00

T-komad 16x16x16

360,00

T-komad 18x18x18

535,00

T-komad 20x20x20

612,00

 

 

                                                  POCINKOVANI  FITING

Zn koleno FF  1/2”

44,00

Zn koleno FF  3/4”

60,00

Zn koleno FF  1”

88,00

Zn koleno MF  1/2”

50,00

Zn koleno MF  3/4”

68,00

Zn koleno MF  1”

97,00

Zn muf  3/8”

32,00

Zn muf  1/2”

39,00

Zn muf  3/4”

49,00

Zn muf  1”

72,00

Zn dupli nipli  3/8”

32,00

Zn dupli nipli  1/2”

39,00

Zn dupli nipli  3/4”

52,00

Zn dupli nipli  1”

71,00

Zn čep  3/8”

24,00

Zn čep  1/2”

34,00

Zn čep  3/4”

42,00

Zn čep  1”

51,00

Zn holender ravni FF 1/2”

138,00

Zn holender ravni FF 3/4”

167,00

Zn holender ravni FF 1”

209,00

Zn holender konusni FF 1/2”

155,00

Zn holender konusni FF 3/4”

193,00

Zn holender konusni FF 1”

226,00

Zn holender ravni sa produz. MF 1/2”

136,00

Zn holender ravni sa produz. MF 3/4”

202,00

Zn holender ravni sa produz. MF 1”

247,00

Zn t- komad 3/8”

53,00

Zn t- komad 1/2”

53,00

Zn t- komad 3/4”

74,00

Zn t- komad 1”

120,00

Zn t- komad  redukcija 3/4” x 1/2”

99,00

Zn t- komad  redukcija 1” x 1/2”

156,00

Zn t- komad  redukcija 1” x 3/4”

191,00

Zn t- komad  redukcija 5/4” x 1/2”

238,00

Zn t- komad  redukcija 5/4” x 3/4”

238,00

Zn t- komad  redukcija 5/4” x 1”

238,00

Zn redukcija 1/2” x 3/8”

40,00

Zn redukcija 3/4” x 1/2”

47,00

Zn redukcija 1” x 1/2”

60,00

Zn redukcija 1” x 3/4”

60,00

Zn redukcija 5/4” x 1/2”

97,00

Zn redukcija 5/4” x 3/4”

97,00

Zn redukcija 5/4” x 1”

97,00

 

 

                                                  METALNI  I  PVC  DRŽAČI

PVC dvodelni držač za CU cev 15

10,00

PVC dvodelni držač za CU cev 18

12,00

PVC dvodelni držač za CU cev 22

14,00

PVC dvodelni držač za CU cev 28

21,00

PVC dvodelni držač za CU cev 35

30,00

PVC jednodelni držač za CU cev 15

5,00

PVC jednodelni držač za CU cev 18

5,00

PVC jednodelni držač za CU cev 22

6,00

PVC jednodelni držač za CU cev 28

26,00

PVC jednodelni držač za CU cev 35

40,00

Dvodelna šelna za crne cevi 3/8”

61,00

Dvodelna šelna za crne cevi 1/2”

59,00

Dvodelna šelna za crne cevi 3/4”

66,00

Dvodelna šelna za crne cevi 1”

63,00

Dvodelna šelna za crne cevi 5/4”

66,00

Dvodelna šelna za crne cevi 6/4”

79,00

Dvodelna šelna za crne cevi 2”

91,00

Metalna obujmica sa gumicom 3/8”

58,40

Metalna obujmica sa gumicom 1/2”

57,20

Metalna obujmica sa gumicom 3/4”

61,00

Metalna obujmica sa gumicom 1”

79,00

Hangar vijak M8x90mm

14,00

Plastični tipl 12mm

3,00

Navojna šipka M8

111,00

Navojna šipka M10

195,00

PVC nosač cevi – jednoredni podni

10,00

PVC nosač cevi – dvoredni podni

12,00

Rozetna podna – dupla HA

19,00

 

 

                   CEVNA  IZOLACIJA – zbog velikog broja stavki cene nisu upisane

Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6 x 6 mm – 42 x 6 mm

Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15 x 9 mm – 90 x 9 mm

Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22 x 13 mm – 114 x 13mm

Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35 x 19 mm – 60 x 19 mm

Izolacija u ploči Isoline 6 mm – 19 mm

Samolep. izolacija u ploči Isoline 6 mm – 19 mm

Cevna izolacija ISO L= 2 m 15 x 9 mm – 89 x 9 mm

Cevna izolacija ISO L= 2 m 15 x 13 mm – 114 x 13 mm

Cevna izolacija SV L= 2 m 15 x 9 mm – 60 x 9 mm

Cevna izolacija ArmacellL= 2 m XG  6 x 9 mm – 76 x 9 mm

Cevna izolacija Armacell L= 2 m XG  15 x 13mm – 114 x 13 mm

Cevna izolacija Armacell L= 2 m XG  15 x 19 mm – 133 x 19 mm

Izolacija u ploči  Armacell  9 mm – 32 mm