O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

Sve usluge, oprema i delovi se naplaćuju po jedinstvenom cenovniku.

IZMENE CENA SU U TOKU………….

Na istaknute cene odobravamo stimulativni  RABAT, u zavisnosti od kupljene količine robe.Navedenu opremu ugradjujemo po povlascenim uslovima za kupca.

KOTLOVI    
     ☺ Gasni kotlovi
     ☺ Elektro kotlovi
     ☺ Kotlovi na čvrsto gorivo

 KLIME

CEVI

RADIJATORI

FITING

CIRKULACIONE PUMPE, EKSPANZIONE
     POSUDE, MERNA OPREMA I VENTILI

RAD I POTROŠNI
     MATERIJAL

 

 

Naziv

Cena     

GASNI KOTLOVI I PRATEĆA OPREMA

 

                                          GASNI    KOTLOVI   IMMERGAS

Gasni kombi kotao Eolo Star 24 kw 3E

56.510,00

Gasni kombi kotao Eolo Mini 28 kw 3E

86.032,00

Vertikalna dim.cev Immergas 60/100 3E

16.626,00

Spojnice za vertzikalnu dim.cev Immergas

2.375,00

Horizontalna dimovodna cev 60/100

2.568,00

Cevni nastavak  L= 0.5 m 60/100

2.444,00

Cevni nastavak  L= 1  m 60/100

3.727,00

Cevni nastavak  L= 2 m 60/100

9.288,00

Dimovodno koleno 90 60/100

2.921,00

Dizne za propan-butan Eolo Star 24 kw 3E

749,00

 

 

GASNI  KOTLOVI  VAILLANT

Gasni kotao VAILLANT 18 FK-3    VUW 182-3

89.093,00

Gasni kotao VAILLANT 24 FK-3    VUW 242-3

91.758,00

Gasni kotao VAILLANT 28 FK-3    VUW 282-3

99.373,00

Gasni kotao VAILLANT 24 FK-5    VUW 242-5

123.614,00

Gasni kotao VAILLANT 28 FK-5    VUW 282-5

132.244,00

Gasni kotao VAILLANT 32 FK-5    VUW 322-5

148.489,00

Gasni kotao VAILLANT 18 DK-3    VUW 180-3

79.926,00

Gasni kotao VAILLANT 24 DK-3    VUW 240-3

80.961,00

Gasni kotao VAILLANT 28 DK-3    VUW 280-3

86.910,00

Gasni kotao VAILLANT 24 F-5        VU 242-5

114.222,00

Gasni kotao VAILLANT 28 F-5        VU 282-5

117.903,00

Gasni kotao VAILLANT 36 F-5        VU 362-5

143.666,00

Priključni set za gasne kotlove Tec Pro (Konzola Vaillant-3)

7.220,00

 

Hоrizontalna dimna cev VAILLANT 60/100

8.376,00

 

                                                          KONDENZACIONI   GASNI  KOTLOVI  VAILLANT

Gasni kotao aqua Block    VUI 242-7

172.178,00

Gasni kotao aqua Block    VUI 282-7

174.793,00

Gasni kotao aqua Block    VUI 362-7

211.892,00

Gasni kotao aqua Block    VUI 280-7

168.568,00

 

Kon.kotao Eco tec Pro VUW INT 226/3-3   

156.125,00

Kon.kotao Eco tec Pro VU INT 256/3-3   

135.436,00

Kon.kotao Eco tec Pro VU INT 186/3-5   

125.139,00

Kon.kotao Eco tec Pro VU INT 246/3-5   

151.349,00

Kon.kotao Eco tec Pro VUW INT 236/3-5  

192.471,00

Kon.kotao Eco compact VSC INT 246/2   

275.301,00

Kon.kotao Eco compact VSC INT 306/2   

298.849,00

Stabilni gasni kot. Eco Craft VKK 2006/3  

870.542,00

Sigurnosna grupa za Eco Craft VKK 2006/3  

19.166,00

Stabilni gasni kot. Eco Craft VKK 2406/3  

1.256.043,00

 

 

 

                                                AUTOMATIKA  I  PRIBOR  ZA  KOTLOVE  VAILLANT

Vertikalna dimna cev VAILLANT 60/100

10.864,00

Vertikalna odvod kond. VAILLANT 60/100

9.972,00

Cevni nastavak  VAILLANT 60/100 L=0.5m

3.197,00

Cevni nastavak  VAILLANT 60/100 L=1m

4.448,00

Cevni nastavak  VAILLANT 60/100 L=2 m

8.110,00

Koleno 45º  (par) VAILLANT 60/100

7.446,00

Koleno 90º   VAILLANT 60/100

2.919,00

Obujmica za kosi krov VAILLANT 60/100

5.282,00

Obujmica za ravan krov VAILLANT 60/100

4.865,00

Automatika Vaillant Color matic 430

21.321,00

Automatika Vaillant Color matic 450

17.133,00

Automatika Vaillant Color matic 470

  20.560,00

Dig. Thermostat VRT 50 230/24V Vallant

 7.579,00

Termostat Vaillant VRT 30

 2.919,00

Termostat Vaillant VRT 40

4.587,00

Termostat Vaillant Color Matik 230

10.504,00

Termostat Vaillant Color Matik 240

10.902,00

Dizne za propan-butan VU/VUW 20/24/28

7.367,00

 

 

 

 

 

 

 

                                                GAS  ALARM

 

 

 

Gаs alarm GABEL

3.250,00

Gаs alarm AURORA

 

UPS pretvarač MIK 200

7.390,00

 

 

                                    GASNE   PEĆI

 

 

 

Gasna peć Lampart Classik 20P 2.5 kw

30.623,00

Gasna peć Lampart Vision 30P 3.5 kw

37.510,00

Gasna peć Lampart Vision 50P    6 kw

40.732,00

Gasna peć Lampart Elegant 30P 3.5 kw

37.510,00

Gasna peć Lampart Elegant 50P  6 kw

40.732,00

Gasna peć Lampart Classik 20K 2.5 kw

27.840,00

Gasna peć Lampart Classik 50K    6 kw

34.141,00

Gasna peć Lampart Vision 30K 3.5 kw

34.725,00

 

Gasna peć Lampart Vision 50K    6 kw

38.388,00

Gasna peć Lampart Elegant 50K  6 kw

38.388,00

 

 

                                   GASNI   BOJLERI

 

Gаsni bojler HК 8 C125B

14.950,00

Gasni bojler DUNА 60

29.300,00

Gasni bojler DUNА 90

31.450,00

 

 

                                               GASNI    VENTILI

 

GasnI ventil FF 3/8”

431,00

GasnI ventil FF 1/2”

470,00

GasnI ventil FF 3/4”

645,00

GasnI ventil FF 1”

944,00

GasnI ventil FF 5/4”

1635,00

GasnI ventil FF 6/4”

2388,00

GasnI ventil FF 2”

3648,00

GasnI ventil MF 3/8”

434,00

GasnI ventil MF 1/2”

730,00

GasnI ventil MF 3/4”

911,00

GasnI ventil MF 1”

1582,00

GasnI ventil MF 5/4”

434,00

 

 

 

 

 

                                                            FLEKSIBILNE   VEZE  ZA  GAS  EMIFLEX

 

Flex veza 1/2“ 500/1000 MF

1.321,00

Flex veza 1/2“ 750/1500 MF

1.674,00

Flex veza 1/2“ 1000/2000 MF

1.750,00

Flex veza 1/2“ 750/1500 FF

1.506,00

Flex veza 1/2“ 1000/2000 FF

1.750,00

Flex veza 3/4“ 290/520 MF

1.355,00

Flex veza 3/4“ 500/1000 MF

1.877,00

Flex veza 3/4“ 290/520 FF

1.355,00

 

 

 

                                  ELEKTRO  KOTLOVI

 

 

 

 

                                                        ELEKTRO  KOTLOVI  VAILLANT

Elektricna grejalica Vaillant VER 75

11.880,00

Elektricna grejalica Vaillant VER 100

12.887,00

Elektricna grejalica Vaillant VER 150

15.815,00

Elektricna grejalica Vaillant VER 200

18.202,00

Elektricna grejalica Vaillant VER 240

20.387,00

Elektricni kalorifer Vaillant VES 10

9.245,00

 

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE  6

61.376,00

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE  9

62.531,00

 

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE12

63.687,00

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE14

68.952,00

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE18

70.749,00

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE21

74.858,00

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE24

77.127,00

Elektricni kotao Vaillant Elo block VE28

78.197,00

                                                        ELEKTRO  KOTLOVI  EKOPAN DM

Električni kotao VEK 9 Value

21.476,00

Električni kotao VEK 12 Value

21.659,00

Električni kotao VEK 18 Pro

27.107,00

Električni kotao VEK 24 Pro

28.859,00

Električni kotao VEK 30 Pro

40.421,00

Električni kotao VEK 36 Pro

43.214,00

Električni kotao VEK 48 Pro

51.973,00

 

 

 

                                                        ELEKTRO  KOTLOVI  TERMOMONT

Elektro kotao   6 kw ETK

23.597,00

Elektro kotao   9 kw ETK

24.873,00

Elektro kotao  12 kw ETK

27.453,00

Elektro kotao  18 kw ETK

28.673,00

Elektro kotao  24 kw ETK

32.333,00

Elektro kotao  30 kw ETK

34.163,00

Elektro kotao  36 kw ETK

48.804,00

Elektro kotao  42 kw ETK

56.126,00

Elektro kotao  6 kw ETK SET

43.924,00

Elektro kotao  9 kw ETK SET

46.974,00

Elektro kotao  12 kw ETK SET

48.516,00

Elektro kotao  18 kw ETK SET

53.307,00

Elektro kotao  24 kw ETK SET

56.901,00

                                                        ELEKTRO  KOTLOVI   MIKOTERM

Elektro kotao   4.5 kw

23.334,00

Elektro kotao   6 kw

23.334,00

Elektro kotao   9 kw

25.927,00

Elektro kotao   12 kw

25.927,00

Elektro kotao   18 kw

28.519,00

Elektro kotao   24 kw

29.816,00

Elektro kotao   30 kw

42.873,00

Elektro kotao   36 kw

46.656,00

Elektro kotao   42 kw

56.214,00

Elektro kotao   45 kw

62.460,00

Elektro kotao  blok 4.5 kw

43.903,00

Elektro kotao  blok 6 kw

43.903,00

Elektro kotao  blok 9 kw

46.484,00

Elektro kotao  blok 12 kw

47.776,00

Elektro kotao  blok 18 kw

54.232,00

Elektro kotao  blok 24 kw

58.841,00

 

Elektro grejac 6 kw

2.259,00

 

                                       KOTLOVI  NA ČVRSTO  GORIVO

 

 

                                                         KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  TEHNOMONT

 

Kotao na čvrsto gorivo 25 KW

84.900,00

Kotao na čvrsto gorivo 32 KW

94.900,00

Kotao na čvrsto gorivo 40 KW

99.900,00

Kotao na čvrsto gorivo 50 KW

129.900,00

 

                                                      KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  MEGAL

Kotao na čvrsto gorivo 18

81.900,00

Kotao na čvrsto gorivo 25

88.600,00

Kotao na čvrsto gorivo 32

99.960,00

Kotao na čvrsto gorivo 40

109.725,00

 Zadržavamo pravo promene cene

 

                                                     KOTLOVI NA  ČVRSTO  GORIVO  TERMOMONT

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 26 KW

86.730,00

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 34 KW

97.224,00

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 42 KW

109.095,00

Kotao na čvrsto gorivo TŽK 52 KW

134.857,00

 

 

 

Kotao na pelet TKU3 20

204.875,00

Kotao na pelet TKU3 25

210.367,00

Kotao na pelet TKU3 35

215.311,00

Kotao na pelet TKU3 40

218.115,00

Kotao na pelet TKU3 50

224.642,00

 

                                                                                    REGULATORI PROMAJE

 

Regulator promaje 3/4” THERMOMAT

2.467,00

Regulator promaje 3/4” ICMA

2.098,00

Regulator promaje 3/4” HONEYWELL

2.264,00

 

                                                          KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  SOLIDA

 

Kotao na cvr.gorivo Solida EV3 23kW

80.501,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV4 34kW

95.654,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV5 45kW

110.710,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV6 56kW

124.535,00

Kotao na cvr.gorivo Solida EV7 67kW

139.405,00

Izmenjivac toplote Solida EV set 5

16.729,00

 

                                                     KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  RADIJATOR

 

Kotao RADIJATOR 25

                         99.720,00

Kotao RADIJATOR 33

113.136,00

Kotao RADIJATOR 40

126.840,00

Kotao RADIJATOR 50

 

 

 

                                                     KOTLOVI  NA  ČVRSTO  GORIVO  KARPAT

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 3    19 KW

64.122,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 4    28 KW

73.092,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 5    38 KW

83.745,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 6    48 KW

93.268,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 7    59 KW

102.791,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 8    70 KW

113.571,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 9    79 KW

136.060,00

 

Kotao na čvrsto gorivo sivi liv Karpat 10  88 KW

154.738,00

 

 

 

 

                             KOTAO CELICNI NA CVRSTA GORIVA  NOVA

 

Kotao na cvrsta goriva Nova 20 kw

69.888,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 30 kw

76.680,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 40 kw

86.737,00

 

Kotao na cvrsta goriva Nova 50 kw

97.085,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 60 kw

115.745,00

Kotao na cvrsta goriva Nova 70 kw

157.912,00

 

                          KAMINI

 

Kamin kotao TKK ETAŽ

93.600,00

Kamin kotao TKK-E ETAŽ

126.360,00

 

Kamin kotao TKK-S (sa staklom) ETAŽ

 

 

 

 

                             DIMOVODNE  CEVI  I  FLEH.  CREVO

 

 

Dimno koleno bez otvora 160

                       1.021,00

Dimno koleno bez otvora 180

                       1.061,00

 

Dimno koleno bez otvora 220-250

                       1.798,00

Dimno koleno sa otvorom 150

                       1.525,00

Dimno koleno sa otvorom 160

                       1.562,00

Dimno koleno sa otvorom 180

                       1.603,00

Dimno koleno sa otvorom 200

                       1.646,00

Dimna cev 135/250

                          498,00

Dimna cev 180/250

                         490,00

Dimna cev 135/500

                         686,00

Dimna cev 180/500

                          878,00

Dimna cev 180/1000

                       1.503,00

Dimna cev 250/1000

                       3.595,00

Štucna 135-200

                          884,00

Aluminijumsko flex crevo L=3m 80mm

                          235,00

Aluminijumsko flex crevo L=3m 150mm

                          399,00

Aluminijumsko flex crevo L=3m 300mm

                          739,00

Aluminijumsko flex crevo L=4m 180mm

                          797,00

 

 

 

                                                                           KLIMA UREĐAJI

 

                                                                          KLIME  GALANZ

Klima Galanz 9

00.000,00

Klima Galanz 12

 

 

 

                                                                         KLIME  VENTING

 

Klima VENTING 12

 

 

 

                                                                           KLIME  VOX

 

Klima VOX 9         

       00.000,00             

 

Klima VOX 12

                           00.000,00

 

Klima VOX 18

                             00.000,00

Klima VOX 24

                             00.000,00

 

 

                                                                       KLIME  VAILLANT

 

Mono split VAI 2-025 WO WI

39.661.00

Mono split VAI 2-035 WO WI

44.966.00

Mono split VAI 2-050 WO WI

60.835.00

 

 

                                                                       KLIME  NORDSTAR

 

Klima NORDSTAR 9

    30.258

Klima NORDSTAR 12

32.872

Klima NORDSTAR 18

47.481

Klima NORDSTAR 22

57.375

  Nosači za klimu –par- 9 - 12

                                        500,00 

  Nosači za klimu –par- 18 - 24

                                        881,00 

  Kondenz crevo KD MQ – 16mm/m

                                          65,00 

 

,00

CIRKULACIONE PUMPE

                                                                   CIRKULACIONE  PUMPE  WILO

Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/6

9.134,00

Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/6

9.329,00

Cirkulaciona pumpa Star RS   25/6

9.875,00

Cirkulaciona pumpa Star RS   30/6

10.029,00

Cirkulaciona pumpa Top S      25/5 DM

23.369,00

Cirkulaciona pumpa Top S      25/7 DM

23.954,00

Cirkulaciona pumpa Top S      30/7 DM

35.176,00

Cirkulaciona pumpa Top S      40/7 DM

50.845,00

Cirkulaciona pumpa Top S      50/7 DM

64.087,00

                                                              CIRKULACIONE  PUMPE  GRUNDFOS

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 25-40

8.994,00

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 25-60

  10.181,00

 

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 32-40

10.21500

 

Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS Basic 32-60

11.55800

                                                         CIRKULACIONE  PUMPE   IMP

Cirkulaciona pumpa IMP GHN 20/60

7.136,00

Cirkulaciona pumpa IMP GHN 25/60

7.113,00

Cirkulaciona pumpa IMP GHN 32/60

7.136,00

Cirkulaciona pumpa IMP Basic 40-70F

45.872,00

Cirkulaciona pumpa IMP Basic 50-70F

58.958,00

Cirkulaciona pumpa IMP Basic 65-70F

    69.410,00

                                                           EKSPANZIONI   SUD

Ekspanzioni sud Elbi ER 5 L

1.768,00

Ekspanzioni sud Elbi ER 8  L         

1.721,00

Ekspanzioni sud Elbi ER 12 L

2.096,00

Ekspanzioni sud Elbi ER 18 L

2.381,00

Ekspanzioni sud  Elbi ER 24 L

2.616,00

Ekspanzioni sud  Elbi ERE – ERC 35 L

4.104,00

Ekspanzioni sud  (nogice) Elbi ERE – ERC 35 L

4.43600

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 50 L

4.804,00

 

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 80 L

8.218,00

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 100 L

10.613,00

 

Ekspanzioni sud Elbi ERE – ERC 150 L

13.210,00

Ekspanzioni sud Dukla 35 L

3.245,00

 

Ekspanzioni sud Dukla 50 L

3.929,00

Ekspanzioni sud Dukla 80 L

5.960,00

Ekspanzioni sud Dukla 140 L

10.508,00

Ekspanzioni sud Dukla 200 L

14.144,00

 

 

                                                                              PANELNI   RADIJATORI

 

PANELNI  RADIJATORI  STARPAN         

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x400

2.776,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x600

3.459,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x800

4.137,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1000

4.773,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1200

6.170,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1400

6.920,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1600

7.672,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x1800

8.421,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x2000

9.443,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x2400

11.315,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 300x2600

12.418,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x1200

6.560,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x1400

7.357,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 400x2000

9.809,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x400

2.671,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x600

3.805,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x800

4.674,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1000

5.488,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1200

6.411,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1400

7.512,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1600

8.073,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x1800

8.927,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2000

10.327,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2200

11.225,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2600

14.445,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x2800

18.079,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 500x3000

19.226,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x400

2.821,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x500

3.693,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x600

4.097,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x700

4.801,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x800

5.029,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x900

5.724,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1000

5.744,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1100

6.579,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1200

6.955,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1300

7.703,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1400

7.931,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1600

9.129,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1800

9.938,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x1900

10.859,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x2000

11.063,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x2400

13.911,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x2600

15.632,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 600x3000

20.738,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x400

5.279,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x600

 6.574,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x800

7.867,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1000

9.192,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1200

10.570,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1400

12.184,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x1600

13.510,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x2000

16.681,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x2200

19.236,00

Panelni radijator Starpan Lux K22 900x3000

29.565,00

 

Panelni radijator Starpan Lux K11 400x400

2.199,00

 

                                                           SUŠAČI  PEŠKIRA  STARPAN

 

Elipsasti sušač peškira Starpan 500x800

3.515,00

Elipsasti sušač peškira Starpan 500x1000

4.350,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  500x1200

5.025,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  500x1600

6.000,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  600x1000

4.999,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  600x1200

5.190,00

Elipsasti sušač peškira Starpan  600x1600

6.330,00

Cevasti sušač peškira Starpan 500x800

2.919,00

Cevasti sušač peškira Starpan 500x1000

3.583,00

Cevasti sušač peškira Starpan 500x1200

4.089,00

Cevasti sušač peškira Starpan 500x1600

5.056,00

Cevasti sušač peškira Starpan 600x800

3.251,00

Cevasti sušač peškira Starpan 600x1200

4.335,00

Cevasti sušač peškira Starpan 600x1600

5.403,00

Cevasti sušač peškira Starpan 800x1000

4.192,00

Cevasti sušač peškira Starpan 800x1200

4.601,00

Cevasti sušač peškira Starpan 800x1600

5.950,00

Elisasti sušač peškira Starpan Comfort  500x800

3.241,00

 

Elisasti sušač peškira Starpan Comfort  600x1000

3.918,00

Cevasti sušač peškira Starpan Comfort  500x1000

3.545,00

Cevasti sušač peškira Starpan Comfort  600x1200

4.269,00

Cevasti sušač peškira Starpan Comfort  800x1000

4.146,00

 

                                                          SUŠAČI  PEŠKIRA  NEŠA  KOMERC

 

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x750

3.666,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x1120

4.724,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x1490

5.517,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  400x1860

6.062,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x750

3.738,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x1120

4.710,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x1490

5.391,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  500x1860

6.149,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x750

3.830,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x1120

4.797,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x1490

5.495,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  600x1860

6.455,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x750

4.058,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x1120

5.059,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x1490

5.932,00

Cevasti sušač peškira NK Lux  700x1860

6.935,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  400x950

3.639,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  500x950

4.104,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  600x950

4.241,00

Cevasti sušač peškira NK Stand  700x950

4.204,00

Nosač za  NK sušač  set

571,00

                                                          SUŠAČI  PEŠKIRA  IRSAP

Sušač peškira Venus beli 497x1118

7.262,00

Sušač peškira Venus beli 595x1118

7.624,00

Hromirani sušač peškira Venus 497x1118

15.850,00

Hromirani sušač peškira Venus 595x1118

16.046,00

Nosač za hromirani sušač peškira Venus

2. 059,00

Hromirani sušač peškira Flauto 456x1218

37.250,00

Hromirani sušač peškira Flauto 606x1218

36.884,00

Sušač peškira Ares 500x1118

6.673,00

Sušač peškira Ares 600x1118

6.749,00

                                                           PANELNI RADIJATORI  VOGEL&NOOT         

 

Panelni radijator V&N K22 300x1000

                 7.036,00

 

Panelni radijator V&N K22 500x1000

8.321,00

Panelni radijator V&N K22 600x400

4.988,00

Panelni radijator V&N K22 600x520

5.349,00

Panelni radijator V&N K22 600x600

6.071,00

Panelni radijator V&N K22 600x720

6.863,00

Panelni radijator V&N K22 600x800

7.374,00

Panelni radijator V&N K22 600x920

8.133,00

Panelni radijator V&N K22 600x1000

8.633,00

Panelni radijator V&N K22 600x1200

9.945,00

Panelni radijator V&N K22 600x1400

11.185,00

Panelni radijator V&N K22 600x1600

12.476,00

Panelni radijator V&N K22 600x1800

13.756,00

Panelni radijator V&N K22 600x2000

15.039,00

Panelni radijator V&N K22 600x2200

16.298,00

Panelni radijator V&N K22 600x2400

16.435,00

Panelni radijator V&N K22 900x1000

11.603,00

Panelni radijator V&N K22KV 500x1400

10.651,00

 

Panelni radijator V&N K22KV 600x1000

9.835,00

Panelni radijator V&N K22KV 900x1000

12.789,00

Šablom za montažu V&N 

415,00

Zidni nosač radijatora V&N

844,00

Podni nosač radijatora V&N SK 

1.862,00

Konzola Cosmomat H=600 (set)

844,00

Radijatoeski čep V&N ½” 

89,00

Radijatoeska odzraka V&N ½”

75,00

Radijatorski set (čep + odzraka)

111,00

Spojnica rešetke I radijatora V&N 

218,00

Radijatorski sprej RAL 9016 (beli) V%N

757,00

 

                                                           SUŠAČI  PEŠKIRA  V&N

Sušač peškira Della 400x700

5.941,00

Sušač peškira Della 400x1100

7.007,00

Sušač peškira Della 500x700

6.854,00

Sušač peškira Della 600x700

8.379,00

Sušač peškira Della 500x1100

8.685,00

Sušač peškira Della 600x1100

10.662,00

Sušač peškira Della 900x700

9.825,00

Sušač peškira Della wave 500x700

8.759,00

Sušač peškira Della wave 600x700

10.207,00

                                                           ALUMINIJUMSKI   RADIJATORI

Aluminijumski  radijator Global Vox H=350

884,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=500

920,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=600

953,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=700

1.119,00

Aluminijumski  radijator Global Vox H=800

1.199,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=350

857,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=500

894,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=600

925,00

Aluminijumski  radijator Global Iseo H=800

1.152,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1200

2.476,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1400

3.003,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1600

3.279,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=1800

3.583,00

Aluminijumski  radijator Global Oskar H=2000

4.034,00

 

                                                           SUŠAČI  ALUMINIJUMSKI  GLOBAL

Sušač peškira Global Junior 492x730

11.130,00

Sušač peškira Global Junior 592x730

12.349,00

Set za sušač Junior

565,00

Odzraka za sušač Global Junior

218,00

Konzola za sušač Global Junior (set)

844,00

Aluminijumski sušač Global Vetta 450x1200

9.971,00

Aluminijumski sušač Global Vetta 500x1200

9.711,00

Aluminijumski sušač Global Vetta 550x1200

9.711,00

Konzola za sušač Global Vetta

183,00

                     PRIBOR  I  FITING  ZA  ALUMINIJUMSKE  RADIJATORE

  Nosač za radijator Global 170 mm

66,00

  Nosač za radijator Global 170 mm crni

183,00

Nosač za radijator Global 170 mm bez

95,00

Nosač za radijator Global 170 mm siva

95,00

Nosač radijatora 195 mm

88,00

Podni nosač duplih radijatora Global

2.636,00

Odbojnik radijatora

22,00

Konzola za radijator RKP 8

38,00

Konzola za radijator KUD

38,00

Nosač radijatora NGR

27,00

NUT žabica

44,00

PUT odstojnik

67,00

KSK stojeća konzola

311,00

Stojeća konzola za al. radijator

541,00

Ugaona konzola za al. radijator

61,00

T  konzola za al. radijator

86,00

Spojnica Global 1”

29,00

Leva redukcija Global 1”x3/8”

65,00

Leva redukcija Global 1”x1/2”

65,00

Desna redukcija Global 1”x3/8”

65,00

Desna redukcija Global 1”x1/2”

65,00

Levi čep Global 1”

65,00

Desni čep Global 1”

65,00

Rad. Zaptivak za spojnicu (beli)1 mm

17,00

Radijatorski set ½” Global

393,00

Radijatorski set ½”  hrom Global

1.171,00

Španer za članke Global

1.462,00

Drška za španer Global

1.738,00

Ključ za dotezanje Global

497,00

Usmerivač vode za Global Oskar

147,00

Zaptivak za Global Oskar 1”

51,00

Radijatorski zaptivač 1”

8,00

Spojnica za Oskar 1”

44,00

Radijatorski set ½” hrom Junior

1.418,00

Konzola za Ekos radijator

420,00

Univerzalna konzola Global (set)

342,00

               

 

BAKARNE   CEVI

Cu cev prava L=5m   12x1

303,00

Cu cev prava L=5m   15x1

363,00

Cu cev prava L=5m   18x1

443,00

Cu cev prava L=5m   22x1

550,00

Cu cev prava L=5m   28x1

711,00

Cu cev prava L=5m   35x1

947,00

Cu cev prava L=5m   42x1

1.136,00

Cu cev prava L=5m   28x1,5

1.046,00

Cu cev prava L=5m   35x1,5

1.362,00

Cu cev prava L=5m   42x1,5

1.668,00

Cu cev prava L=5m   54x1,5

2.115,00

Cu cev prava L=5m   76x2

4.137,00

Cu cev prava L=5m   15x 0,7

262,00

Cu cev prava L=5m   18x0,7

318,00

Cu cev prava L=5m   22x0,7

393,00

Cu cev prava L=5m   15x0,75

289,00

Cu cev prava L=5m   18x0,75

349,00

Cu cev prava L=5m   22x0,75

431,00

Cu cev prava L=5m   15x0,8

295,00

Cu cev prava L=5m   18x0,8

357,00

 

Cu cev prava L=5m   22x0,8

443,00

Cu cev prava L=5m   28x0,8

579,00

Cu cev prava L=5m   15x0,9

330,00

Cu cev prava L=5m   18x0,9

400,00

Cu cev prava L=5m   22x0,9

496,00

Cu cev prava L=5m   28x0,9

                          676.00

Cu cev prava L=5m   35x0,9

891,00

                                                                  CU  CEV  U  KOTURU

Cu cev u koturu 6x0,7 /m

117,00

Cu cev u koturu 12x0,7 /m

234,00

Cu cev u koturu 12x0,7 /kg

1.027,00

Cu cev u koturu 6x0,8 /m

129,00

Cu cev u koturu 8x0,8 /m

173,00

Cu cev u koturu 10x0,8 /m

217,00

Cu cev u koturu 12x0,8 /m

259,00

Cu cev u koturu 15x0,8 /m

306,00

Cu cev u koturu 6x0,9 /m

135,00

Cu cev u koturu 8x0,9 /m

182,00

Cu cev u koturu 10x0,9 /m

231,00

Cu cev u koturu 12x0,9 /m

276,00

Cu cev u koturu 15x0,9 /m

341,00

Cu cev u koturu   6x1  /m

145,00

Cu cev u koturu 10x1  /m

251,00

Cu cev u koturu 12x1  /m

314,00

Cu cev u koturu 15x1  /m

389,00

Cu cev u koturu 18x1  /m

455,00

Cu cev u koturu 22x1  /m

564,00

Cu cev u koturu (4,76mm) 3/16” /kg

1.104,00

Cu cev u koturu (6,35mm) 1/4” /kg

1.070,00

Cu cev u koturu (7,94mm) 5/16” /kg

1.053,00

Cu cev u koturu (9,52mm) 3/8” /kg

1.053,00

Cu cev u koturu (12,7mm) 1/2” /kg

1.044,00

Cu cev u koturu (15,87mm) 5/8” /kg

1.114,00

Cu cev u koturu (19,05mm) 3/4” /kg

1.044,00

Cu cev u koturu (22,23mm) 7/8” /kg

1.044,00

                                                                  CU  CEV  U  KOTURU  PVC

Cu cev u koturu PVC obloga 15x0.8  /m

408,00

Cu cev u koturu PVC obloga 18x0.8  /m

495,00

Cu cev u koturu PVC obloga 15x1  /m

433,00

Cu cev u koturu PVC obloga 18x1  /m

527,00

Cu cev u koturu PVC obloga 22x1  /m

645,00

                                                                  ALUPEX   CEVI

Alupex cev u koturu 16x2  /m

64,00

Alupex cev u koturu 18x2  /m

80,00

Alupex cev u koturu 20x2  /m

101,00

Alupex cev u koturu 26x3  /m

214,00

                                                                  ALUPEX  CEVI   OVENTROP

Alupex cev Oventrop 14x2  /m

139,00

 

Alupex cev Oventrop 16x2  /m

142,00

Alupex cev Oventrop 18x2  /m

199,00

Alupex cev Oventrop 20x2,5  /m

201,00

Alupex cev Oventrop 26x3  /m

360,00

Alupex cev Oventrop 32x3  /m

565,00

PERT-AL-PERT u koturu 16x2  /m

99,00

Pex cev u koturu Oventrop 16x2  /m

89,00

  Pex cev u koturu Oventrop 17x2  /m

97,00

Pex cev u koturu Oventrop 20x2  /m

105,00

Pex cev u koturu Oventrop 26x3  (50m)

228,00

 

 

 

 

                                                                  ALUPEX  CEVI   UNIDELTA

Alupex cev u koturu 16x2  /m

86,00

Alupex cev u koturu 18x2  /m

112,00

Alupex cev u koturu 20x2  /m

124,00

Alupex cev u koturu 26x3  /m

258,00

Alupex cev u koturu 32x3  /m

410,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 16x2  /m

120,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 18x2  /m

156,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 20x2  /m

165,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 26x3  /m

340,00

Alupex cev sa izolacijom 6 mm 32x3  /m

546,00

  Pex cev u koturu Pilsa 6 mm 16x2  /m

61,00

  Pex cev u koturu Pilsa 6 mm 18x2  /m

68,00

  Pex cev u koturu Pilsa 6 mm 20x2  /m

80,00

  Pex cev sa O2 barijerom  16x2  /m

76,00

  Pex cev sa O2 barijerom  18x2  /m

87,00

  Pex cev sa O2 barijerom  20x2  /m

103,00

 

 

                                                                  BAKARNI   FITING

 

Cu koleno 15/2  90º

26,00

Cu koleno 18/2  90º

36,00

Cu koleno 22/2  90º

58,00

Cu koleno 28/2  90º

95,00

Cu koleno 35/2  90º

397,00

 

Cu koleno 15/2  45º

30,00

Cu koleno 18/2  45º

67,00

Cu koleno 22/2  45º

70,00

Cu koleno 28/2  45º

127,00

Cu koleno 35/2  45º

449,00

Cu koleno 15/1  90º

33,00

Cu koleno 18/1 90º

63,00

Cu koleno 22/1 90º

97,00

Cu koleno 28/1 90º

149,00

Cu koleno 35/1 90º

508,00

Cu koleno 15/1 45º

24,00

Cu koleno 18/1 45º

76,00

Cu koleno 22/1 45º

68,00

Cu koleno 28/1 45º

135,00

Cu koleno 35/1 45º

503,00

Cu koleno 15/2 90º duže

22,00

Cu koleno 18/2 90º duže

32,00

Cu koleno 22/2 90º duže

49,00

Cu koleno 28/2 90º duže

76,00

Cu koleno 35/2 90º duže

267,00

Cu koleno 15/1 90º duže

57,00

Cu koleno 18/1 90º duže

75,00

Cu koleno 22/1 90º duže

71,00

Cu koleno 28/1 90º duže

160,00

Cu koleno 35/1 90º duže

503,00

Cu T komad 15-15-15

37,00

Cu T komad 18-18-18

75,00

Cu T komad 22-22-22

124,00

Cu T komad 28-28-28

214,00

Cu T komad 35-35-35

569,00

Cu T komad redukcija 15-18-15

204,00

Cu T komad redukcija 18-15-15

104,00

Cu T komad redukcija 18-15-18

78,00

Cu T komad redukcija 18-18-15

121,00

Cu T komad redukcija 18-22-18

285,00

Cu T komad redukcija 22-15-15

184,00

Cu T komad redukcija 22-15-18

203,00

Cu T komad redukcija 22-15-22

101,00

Cu T komad redukcija 22-18-15

413,00

Cu T komad redukcija 22-18-18

226,00

Cu T komad redukcija 22-18-22

143,00

Cu T komad redukcija 22-22-15

285,00

Cu T komad redukcija 22-22-18

336,00

Cu T komad redukcija 22-28-22

552,00

Cu T komad redukcija 28-15-22

510,00

Cu T komad redukcija 28-15-28

200,00

Cu T komad redukcija 28-18-28

367,00

Cu T komad redukcija 28-22-18

690,00

Cu T komad redukcija 28-22-22

429,00

Cu T komad redukcija 28-22-28

230,00

Cu T komad redukcija 28-28-22

567,00

Cu T komad redukcija 28-35-28

1.056,00

Cu T komad redukcija 35-15-35

881,00

Cu T komad redukcija 35-18-35

912,00

Cu T komad redukcija 35-22-35

589,00

Cu T komad redukcija 35-28-35

837,00

Cu redukcija 15-12

31,00

Cu redukcija 18-15

29,00

Cu redukcija 22-15

53,00

Cu redukcija 22-18

55,00

Cu redukcija 28-15

187,00

Cu redukcija 28-18

207,00

Cu redukcija 28-22

85,00

Cu redukcija 35-15

574,00

Cu redukcija 35-18

442,00

Cu redukcija 35-22

423,00

Cu redukcija 35-28

283,00

Cu prelazni luk  15/2

146,00

Cu prelazni luk  18/2

413,00

Cu prelazni luk  22/2

545,00

Cu prelazni luk  15/1

137,00

Cu prelazni luk  18/1

347,90

Cu prelazni luk  22/1

477,00

Cu spojnica FF 15

15,00

Cu spojnica FF 18

20,00

Cu spojnica FF 22

33,00

Cu spojnica FF 28

72,00

Cu spojnica FF 35

172,00

Cu holender 15x1/2”

131,00

Cu holender 18x3/4”

206,00

Cu holender 22x1”

364,00

Cu holender 28x5/4”

546,00

Cu holender 28x6/4”

675,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 15x3/8”

39,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 15x1/2”

40,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 18x1/2”

47,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 18x3/4”

67,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 22x1/2”

73,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 22x3/4”

68,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 22x1”

107,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 28x1”

109,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 28x5/4”

181,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 35x1”

165,00

MS spojnica (prelaz) spoljni navoj (M) 35x5/4”

169,20

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 15x3/8”

40,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 15x1/2”

48,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 18x1/2”

49,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 18x3/4”

92,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 22x1/2”

76,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 22x3/4”

85,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 22x1”

125,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 28x1”

137,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 28x5/4”

265,00

MS spojnica (prelaz) unutrašnji navoj (F) 35x5/4”

248,00

Holender za Cu cev 18x3/4”

740,00

Holender za Cu cev 22x1”

1.147,00

Holender za Cu cev MF 5/4”

245,00

 

      

 

                                                                  MS   FITING

MS redukcija 3/4”-1/2” 

145,00

MS redukcija 1”-3/8” 

217,00

MS redukcija 1”-1/2” 

217,00

MS redukcija 1”-3/4” 

217,00

MS redukcija 3/4” – 1/2”

162,00

MS kapa 1” 

127,00

MS čep 1” 

214,00

MS završni T komad F 3/4” 

635,00

MS završni T komad F 1” 

660,00

MS završni T komad M 3/4” 

608,00

MS završni T komad M 1” 

689,00

MS T komad F 1/2” 

159,00

MS T komad F 3/4” 

230,00

MS T komad F 1” 

395,00

MS koleno FF 1/2” 

156,00

MS koleno FF 3/4” 

199,00

MS koleno FF 1” 

342,00

MS dupli nipli 3/8” 

67,00

MS dupli nipli 1/2” 

61,00

MS dupli nipli 3/4” 

85,00

MS dupli nipli 1” 

147,00

MS muf 1/2” 

102,00

MS muf 3/4” 

135,00

MS muf 1” 

201,00

 

 

                                           KOMPRESIONI   I   PRES   FITING   ZA   PEX  I  ALUPEX  CEVI

Spojnica M 16x1/2” 

138,00

Spojnica M 16x3/4” 

185,00

Spojnica M 18x1/2” 

200,00

Spojnica M 18x3/4” 

231,00

Spojnica M 20x1/2” 

265,00

Spojnica M 20x3/4” 

289,00

Spojnica M 26x3/4” 

418,00

Spojnica M 26x1” 

430,00

Spojnica F 16x1/2” 

148,00

Spojnica F16x3/4” 

183,00

Spojnica F 18x1/2” 

200,00

Spojnica F 18x3/4” 

243,00

Spojnica F 20x1/2” 

247,00

Spojnica F 20x3/4” 

256,00

Spojnica F 26x3/4” 

369,00

Spojnica F 26x1” 

438,00

Dupla spojnica 16x16 

360,00

Dupla spojnica 18x18

334,00

Dupla spojnica 20x20

369,00

Dupla spojnica 26x26 

578,00

Koleno 16x16 

244,00

Koleno 18x18

378,00

Koleno 20x20

417,00

Koleno F 16x1/2”

218,00

Koleno F 16x3/4”

252,00

Koleno F 18x1/2”

279,00

Koleno F 18x3/4”

322,00

Koleno F 20x1/2”

356,00

Koleno F 20x3/4”

380,00

Koleno F 26x1”

618,00

Koleno M 16x1/2”

218,00

Koleno M 16x3/4”

286,00

Koleno M 18x1/2”

279,00

Koleno M 18x3/4”

325,00

Koleno M 20x1/2”

329,00

Koleno M 20x3/4”

357,00

Zidno koleno F 16x1/2”

286,00

Zidno koleno F 18x1/2”

315,00

Zidno koleno F 18x3/4”

340,00

Zidno koleno F 20x1/2”

373,00

Zidno koleno F 20x3/4”

380,00

Krstač račva 16

561,00

Krstač račva 18

791,00

Krstač račva 20

814,00

T-komad F 16x1/2”

347,00

T-komad F 18x1/2”

439,00

T-komad F 26x1”

715,00

T-komad M 20x1/2”

497,00

T-komad 16x16x16

360,00

T-komad 18x18x18

535,00

T-komad 20x20x20

612,00

 

 

                                                  POCINKOVANI  FITING

Zn koleno FF  1/2”

44,00

Zn koleno FF  3/4”

60,00

Zn koleno FF  1”

88,00

Zn koleno MF  1/2”

50,00

Zn koleno MF  3/4”

68,00

Zn koleno MF  1”

97,00

Zn muf  3/8”

32,00

Zn muf  1/2”

39,00

Zn muf  3/4”

49,00

Zn muf  1”

72,00

Zn dupli nipli  3/8”

32,00

Zn dupli nipli  1/2”

39,00

Zn dupli nipli  3/4”

52,00

Zn dupli nipli  1”

71,00

Zn čep  3/8”

24,00

Zn čep  1/2”

34,00

Zn čep  3/4”

42,00

Zn čep  1”

51,00

Zn holender ravni FF 1/2”

138,00

Zn holender ravni FF 3/4”

167,00

Zn holender ravni FF 1”

209,00

Zn holender konusni FF 1/2”

155,00

Zn holender konusni FF 3/4”

193,00

Zn holender konusni FF 1”

226,00

Zn holender ravni sa produz. MF 1/2”

136,00

Zn holender ravni sa produz. MF 3/4”

202,00

Zn holender ravni sa produz. MF 1”

247,00

Zn t- komad 3/8”

53,00

Zn t- komad 1/2”

53,00

Zn t- komad 3/4”

74,00

Zn t- komad 1”

120,00

Zn t- komad  redukcija 3/4” x 1/2”

99,00

Zn t- komad  redukcija 1” x 1/2”

156,00

Zn t- komad  redukcija 1” x 3/4”

191,00

Zn t- komad  redukcija 5/4” x 1/2”

238,00

Zn t- komad  redukcija 5/4” x 3/4”

238,00

Zn t- komad  redukcija 5/4” x 1”

238,00

Zn redukcija 1/2” x 3/8”

40,00

Zn redukcija 3/4” x 1/2”

47,00

Zn redukcija 1” x 1/2”

60,00

Zn redukcija 1” x 3/4”

60,00

Zn redukcija 5/4” x 1/2”

97,00

Zn redukcija 5/4” x 3/4”

97,00

Zn redukcija 5/4” x 1”

97,00

 

 

                                                  METALNI  I  PVC  DRŽAČI

PVC dvodelni držač za CU cev 15

10,00

PVC dvodelni držač za CU cev 18

12,00

PVC dvodelni držač za CU cev 22

14,00

PVC dvodelni držač za CU cev 28

21,00

PVC dvodelni držač za CU cev 35

30,00

PVC jednodelni držač za CU cev 15

5,00

PVC jednodelni držač za CU cev 18

5,00

PVC jednodelni držač za CU cev 22

6,00

PVC jednodelni držač za CU cev 28

26,00

PVC jednodelni držač za CU cev 35

40,00

Dvodelna šelna za crne cevi 3/8”

61,00

Dvodelna šelna za crne cevi 1/2”

59,00

Dvodelna šelna za crne cevi 3/4”

66,00

Dvodelna šelna za crne cevi 1”