Aluminijumski radijatori GLOBAL, THERMO, FARAL, KALDO.

- predstavljaju napredne tehnologije i ekskluzivnog su dizajna.

Vox
Konfor, ušteda energije, ekskluzivan dizajn. Radijatori Vox Global su, najviše što jedan radijator može da pruži. Sa radijatorom Global podešavanje temperature je lako i malo košta. Na taj način se dobija, za kratko vreme, jedna idealna temperatura za svaki ambijent, prema ličnim potrebama i stvarna ušteda energije. Osim toga mala specifična težina aluminijuma omogućava lako i precizno ugrađivanje. Široka paleta dimenzija i jednostavno kombinovanje elemenata omogućavaju idealno rešenje za svaki ambijenat, dok odavanje visoke toplotne energije omogućuje korištenje malih prostorija.

Radijatori GLOBAL imaju 10 godina garancije od datuma proizvodnje. Ova garancija omogućava zamenu onih elemenata koji se pokažuju neupotrebljivi zbog nedostataka u materijalu ili u proizvodnji, ali samo pod uslovom da je instalacija urađena prema važećim pravilima i uputstvu navedenom pod “pravilna instalacija”. Radijatori Global imaju dug vek trajanja zahvaljujući materijalu korišćenom u livenju elemenata (legura aluminijuma atestirana prema standardu EN AB 46100) i jedinstvenom načinu farbanja: dva puta potapanje u kadama "anoforezis" boje a zatim tretirano epoksidnim prahom.

Model

Dimenzija mm.

ø
priključak

težina praznog radijatora kg

količina vode L

Toplotna snaga

Eksponet n.

A

B

C

D

ΔT 50ºC

ΔT 60ºC

visina

dužina

dubina

osno rastojanje

Watt 

Kcal/h

Watt

Kcal/h

 VOX 800

890

80

95

800

1”

2,21

0,56

181

156

231

199

1,33709

 VOX 700

790

80

95

700

1”

1,95

0,53

164

141

209

180

1,32938

 VOX 600

690

80

95

600

1”

1,68

0,50

146

126

185

160

1,31199

 VOX 500

590

80

95

500

1”

1,45

0,46

127

109

161

139

1,30495

 VOX 350

440

80

95

350

1”

1,12

0,35

95

82

120

103

1,28445

 

Primer računanja ΔT za različit  od ΔT 50ºC

Ako želite saznati toplotni učinak ΔT različit od ΔT 50ºC morate upotrebiti sledeću formulu:
P
= P50 t/50)n
Primer za model 600:
P - toplotna na Δt 60ºC = a46 (60/50)1,31199 = 185 Wat


Pravilno instaliranje radijatora

·         VOX Global radijatori se mogu upotrebljavati u svim instalacijama grejanja toplom vodom do 100ºC sa radnim pritiskom do 600 kPa ili 6 bara.

·         Mogu se instalirati u sistemu koristeći čelične, bakarne ili termoplastične cevi.

·         Postavljanje radijatora vrši se upotrebljavanjem distanci kao na slici.

Radijatori THERMOo

 

 

Model

Dimenzija mm.

ø
priključak

težina praznog radijatora kg

količina vode lit.

Toplotna snaga

Eksponet n.

Cena

A

B

C

D

ΔT 60ºC

visina

dužina

dubina

osno rastojanje

Watt

Kcal/h

 800

875

80

90

800

1”

2,09

0,54

231

199

1,341

10.49

 700

775

80

90

700

1”

1,93

0,49

209

180

1,333

9.40

 600

675

80

90

600

1”

1,64

0,43

185

160

1,326

7.56

 500

575

80

90

500

1”

1,50

0,38

161

139

1,314

7.25

 350

425

80

90

350

1”

1,11

0,30

120

103

1,294

6.41

 

RADIATOR KALDO 600RADIATOR KALDO 600

Šifra artikla:

135003

Fabrička šifra:

Kaldo 600

Grupa:

Radiatori i pribor

Podgrupa:

Aluminijumski radijatori

Proizvodjač:

Radiatori2000

Jedinica mere:

Kom

      faral-green1       KALDO 600

PROCES PROIZVODNJE

Korišćena legura aluminijuma ima garantovani kvalitet i u saglasnosti je sa važećim propisima, poseduje izuzetnu

termičku provodljivost, veliku mehaničku otpornost kao i otpornost na koroziju.

Radijatori su testirani na pritisak od 9 bara. (maksimalni radni pritisak je 6 bara)

Završno farbanje se obavlja nakon prethodnog tretmana površina.

Prethodni tretman površina se sastoji od odmašćivanja u dve faze, prve prskanjem a zatim potapanjem u sredstva

za odmašćivanje.

Farbanje se obavlja procesom anaforeze i epoksidnim praškom kako bi se postigao vrhunski fi nalni izgled radijatora

u boji RAL 9016.

Svaka baterija se pakuje u termoskupljajuću foliju i stavlja u otpornu kartonsku kutiju na kojoj se nalazi datum

proizvodnje.

Svaki segment procesa proizvodnje se kontinualno kontroliše.

INSTALACIJA I ODRŽAVANJE

U cilju postizanja najboljih performansi radijatora preporučuje se sledeći postupak ugradnje

Minimalno rastojanje od radijatora do zida je 3 cm, minimalna visina od poda je 12 cm. Ukoliko se radijator ugrađuje u

nišu, minimalno rastojanje između radijatora i gornje ivice niše je 10 cm.

Brzina vode na priključku radijatora ne sme biti veća od 0,6 m/s a pritisak preko 9 bara.

pH vrednost vode u instalaciji grejanja treba da bude između 7 i 8.

Maksimalni radni pritisak je 6 bara.

Svaki radijator mora biti opremljen odzračnom slavinom (po mogućnosti automatskom).

Radijatori se ne smeju čistiti abrazivnim sredstvima.

Idealno zaptivanje elemenata se može postići samo ukoliko se koriste originalni dihtunzi.

Vrhunske odlike i vrhunski kvalitet su odlike modela KALDO-a.

 

 

TROPICAL 80 H - 600

TRIO 80 R - 600

 

 

 

 

 


Copyright© 2006 Tehnomont d.o.o. Bukuljska 18, Aranđelovac, Srbija
tel.: +381 34 6712-074, 6712-902